Kennismaking met Super Jumun

Een keus
Ik heb er voor gekozen om Super Jumun in het leven te roepen.
Eenvoudige en makkelijke animatie video's om het een en ander toe te lichten of nog eens te herhalen of kracht bij te zetten. Simpel en doeltreffend.

Super Jumun
Ik stel me zo voor dat we allemaal een Super Jumun zijn.
Ieder van ons is een held die van alles meemaakt  en overal wel een antwoord op vind of zal krijgen.

Soms zijn de animaties flauw en wellicht kinderlijk eenvoudig, maar dienen ook als doel om veel onderwerpen luchtig te benaderen en makkelijk te relativeren.
Beginnen maar met kennismaken.

Op naar de volgende?
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>
Success message!
Warning message!
Error message!