EHBP-koffer

Eerste Hulp Bij

Puber-Kracht!
Dé jongere motor met de nodige Pk's!

Professionals!
Dé beroepskracht die jongeren en kinderen ondersteunen!

HULP BIJ

prut, emoties,
onmacht, frustraties,
problemen, tijdsgebrek, 
onzekerheden ..

Herken jij als jongere een aantal hulpkreten?
Wil jij makkelijke oplossingen?
Ben jij nieuwsgierig, druk dan op de knop!

HEB jij puber(s) in huis?
ONDERSTEUN jij kinderen en/of  jongeren beroepsmatig?
Wil jij bijzondere oplossingen, druk dan op de knop!

Bart van Vliet

Dé Basis EHBP-koffer
Zit voor jou vol mogelijke oplossingen!


Mocht je hoofd nu al vol gedachtegangen zitten!


Ga er alvast gratis mee aan de slag!

Zorg voor Rust en Ruimte in het hoofd!


 97 euro!

11 modules, 36 lessen, 3 E-books, animaties,  
downloads en instructie video's 

Dé Basis
EHBP-koffer
vol mogelijke
oplossingen!


 Wát zit er allemaal in de Basis EHBP-koffer?!

>
Success message!
Warning message!
Error message!