EHBP-koffer

Eerste Hulp Bij

Puber-Kracht!
Dé jongere motor met de nodige Pk's!

Professionals!
Dé beroepskracht die jongeren en kinderen ondersteunen!

HULP BIJ


prut,

emoties,

onmacht,

frustraties,

problemen,

tijdsgebrek,

onzekerheden


Heb jij puber(s) in huis?
Ondersteun jij kinderen en/of  jongeren beroepsmatig?
Herken jij als jongere een aantal hulpkreten?
Ben jij nieuwsgierig, druk op een knop!
Wat kan er in het ergste geval gebeuren?

Bart van Vliet

Dé Basis EHBP-koffer
Zit voor jou vol mogelijke oplossingen!


Mocht je hoofd nu al vol gedachtegangen zitten!


Ga er alvast gratis mee aan de slag!

Zorg voor Rust en Ruimte in het hoofd!


 97 euro!

11 modules, 36 lessen, 3 E-books, animaties,  
downloads en instructie video's 

Dé Basis
EHBP-koffer
vol mogelijke
oplossingen!


 Wát zit er allemaal in de Basis EHBP-koffer?!

>
Success message!
Warning message!
Error message!